razpored aktualnih obravnav

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 09:00:00 del. - soc. Aleksandra Cvikl razpravna dvorana 3/II nad. tega sodišča V Ps 284/2022 subvencije najemnine OBČINA TRBOVLJE REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 09:30:00 del. - soc. Anton Lisac Delovno sodišče v MB, Oddelek v Murski Soboti, Slomškova 21, MS, soba 9 VII Ps 519/2023 dodatka za nego otroka Darja Lutar REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 09:30:00 del. - soc. Aleksandra Cvikl razpravna dvorana 3/II nad. tega sodišča V Ps 339/2021 subvencije najemnine OBČINA TRBOVLJE REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 10:00:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 2/I tega sodišča X Pd 505/2023 imenovanja arbitra SVET DELAVCEV KDD d.o.o. KDD d.o.o., Upravičeni nosilci statusne odločitve glede bistvene spremembe lastništva
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 10:00:00 del. - soc. Aleksandra Cvikl razpravna dvorana 3/II nad. tega sodišča V Ps 904/2021 subvencije najemnine OBČINA TRBOVLJE REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 10:10:00 del. - soc. Anton Lisac Delovno sodišče v MB, Oddelek v Murski Soboti, Slomškova 21, MS, soba 9 VII Ps 579/2023 pravica do pokojnine - delne Dušan Stajnko ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 10:30:00 del. - soc. Anton Lisac Delovno sodišče v MB, Oddelek v Murski Soboti, Slomškova 21, MS, soba 9 VII Ps 575/2023 pravice do pokojnine - ponovne odmere Ludvik Dajč ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 10:30:00 del. - soc. Aleksandra Cvikl razpravna dvorana 3/II nad. tega sodišča V Ps 1072/2021 subvencije najemnine OBČINA TRBOVLJE REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 11:00:00 del. - soc. Goranka Franz Ravbar soba 2/I tega sodišča I Pd 471/2023 prenehanja PZ - razrešitev Andrej Grah Whatmough RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana PREKLICANO
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 11:00:00 del. - soc. Damjan Šavron DSS v Lj., Zunanji odd. v Brežicah, CPB 48, Brežice IV Ps 559/2023 ostalih pravic iz javnih sredstev Andrej Škrabec REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
    Naenkrat izpiši