Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Višje sodišče v Ljubljani

Tudi Evropska komisija zaznava dvig zaupanja javnosti v neodvisnost sodstva

05.07.2023 / Vrhovno sodišče

Na sliki sta Justicia in logotip Evropske komisije.

Evropska komisija v danes objavljenem Poročilu Evropske komisije o vladavini prava 2023 ugotavlja, da se je število nerešenih zadev na slovenskih sodiščih v lanskem letu znova zmanjšalo, na splošno pa se je izboljšala tudi učinkovitost sodnega sistema.

Poročilo Evropske komisije v samem uvodu naslovi vprašanje zaupanja javnosti v neodvisnost sodišč in sodnikov. Na podlagi lastnih letnih raziskav Eurobarometer Evropska komisija ugotavlja, da se zaupanje splošne javnosti v neodvisnost sodišč in sodnikov v Sloveniji še naprej vztrajno povečuje. V letošnjem poročilu namreč kar 53 odstotkov vprašanih stopnjo neodvisnosti ocenjuje kot dobro ali zelo dobro, primerjava s preteklimi leti, denimo z letom 2016, ko je stopnja zaupanja splošne javnosti v neodvisnost sodišč in sodnikov znašala le 30 odstotkov, pa kaže, da gre za opazno naraščanje zaupanja. Nekaj slabša je ocena glede zaupanja podjetij v neodvisnost sodstva, ki je s 40 odstotki za devet odstotkov nižja kot leto pred tem. Vseeno pa ostaja na precej višji ravni kot denimo v letu 2016, ko je znašala 29 odstotkov.

Tudi na področju kakovosti, kjer je v ospredju predvsem elektronsko poslovanje sodstva, poročilo Evropske komisije zaznava nekaj izboljšav, vseeno pa ocenjuje, da bi bilo mogoče izboljšati elektronsko komunikacijo v kazenskih zadevah. Vrhovno sodišče pripravlja ukrepe, ki bodo udeležencem kazenskih postopkov omogočili, da sodišču vse potrebne listine predložijo v elektronski obliki. Poročilo o vladavini prava izpostavlja še, da namerava Vrhovno sodišče RS v civilnih in upravnih zadevah uvesti elektronsko komunikacijo s sodnimi vpisniki za vse udeležence sodnih postopkov. V zvezi s tem področjem je v poročilu omenjen tudi projekt vrhovnega sodišča, s katerim se namerava dodatno razširiti nabor javno objavljenih sodnih odločb še s pomembnejšimi sodbami sodišč prve stopnje.

Poročilo Evropske komisije ugotavlja, da se je število nerešenih zadev na slovenskih sodiščih v lanskem letu znova zmanjšalo, vendar pa se po drugi strani podaljšuje čas trajanja nekaterih sodnih postopkov, kar predstavlja poseben izziv predvsem v zadevah pranja denarja in korupcije. Na tem področju se je namreč trajanje postopkov podaljšalo. Na splošno se je izboljšala tudi učinkovitost sodnega sistema, razen v upravnih zadevah, v zvezi s čimer so že bile sprejete tudi nekatere zakonodajne spremembe. V zvezi s podaljševanjem časa trajanja nekaterih sodnih postopkov sicer poročilo izpostavlja tudi odziv Vrhovnega sodišča RS in ustanovitev delovne skupine, ki je v zvezi s padanjem učinkovitosti na nekaterih področjih tudi že podala več priporočil. Med drugim je predlagala bolj enakomerno obremenitev sodnikov oziroma sodišč in spremembe procesnih pravil v nekaterih postopkih.

Poročilo Evropske komisije o vladavini prava sicer izpostavlja oziroma priporoča tudi nekatere reforme na področju sodstva. Tako je omenjena predvidena reforma glede prenosa pooblastil za imenovanje sodnikov z Državnega zbora RS na predsednika republike in vprašanje dviga oziroma ureditve sodniških plač, do katerega se je ravno v teh dneh opredelilo tudi Ustavno sodišče RS.

Poročilo o vladavini prava 2023

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.