Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Novem mestu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Novem mestu

zaključeni postopki

Obvestilo o konačnem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 24. 1. 2024

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 1. 3. 2024

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 16. 2. 2024

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 18. 10. 2023

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetnik v pravosodju - vodja skupne finančno računovodske službe na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 28. 9. 2023

 

Obvestilo o konačnem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 21. 6. 2023

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik za področje prekrškov na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 21.6. 2023

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - strokovni sodelavec v uradu predsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 21. 6. 2023

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji praovsodoni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 10. 1. 2023, 24.2.2023, 14.3.2023, 7.4.2023 in 4.5.2023

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 15.2.2023 ter ponovno 3.3.2023 in 19.4.2023

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji praovosdni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 28. 2. 2023

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik (vodja zemljiške knjige) na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 18. 1. 2023

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 24. 11. 2022

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - sodelavec v službi za brezplačno pravno pomoč na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 16. 11. 2022

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik (vodja zemljiške knjige) na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 13. 12. 2022

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 4. 8. 2022 ter ponovno 17.8.2022, 8.9.2022, 21.9.2022, 19.10.2022, 10.11.2022, 23.11.2022, 23.11.2022 in 13.12.2022

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 23. 11. 2022

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 8. 8. 2022

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 12. 5. 2022

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 15. 6. 2022

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 18. 5. 2022

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 1. 6. 2022

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 12. 5. 2022

 

Obvestilo o končanem javnem natečju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji praovosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 7. 4. 2022

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 1. 3. 2022

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 11. 3. 2022

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 4. 2. 2022

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik za področje zemljiške knjige na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 3. 11. 2021

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 19. 11. 2021

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 16. 9. 2021

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 7.9.2021

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 27.8.2021

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 7.7.2021

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 4.6.2021

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 5.5.2021

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 2.3.2021

 

Obvestilo o končanem javnem natečju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 19.1.2021

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 28.10.2020

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 28.10.2020

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 28.10.2020

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo položajnega delovnega mesta direktor sodišča, ki je bil objavljen dne 21.9.2020

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 10.6.2020

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Črnomlju, ki je bil objavljen dne 12.12.2019

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v pravosodju - strokovni sodelavec v uradu predsednika na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 28.11.2019

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 21.11.2019

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec - (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 7.11.2019

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 9.4.2019

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 20.3.2019

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 6.3.2019

 

 Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 12.3.2019

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostga uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 31.1.2019

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Črnomlju, ki je bil objavljen dne 17. 1. 2019

 

Obvestilo o končanem javnem natečjau za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 17. 1. 2019

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik, ki je bil objavljen dne 17. 1. 2019

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišcu v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 21. 1. 2019

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Črnomlju, ki je bil objavljen dne 30. 11. 2018

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 30. 11. 2018

 

Obvestilo o ustavitvi javnega natečaja za zasedbo prostega uradniške delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 7. 11. 2018

 

Obvestilo o ustavitvi javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 16.10.2018

 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - vodja urada predsednika sodišča, ki je bil objavljen dne 20.9.2018

 

 

 Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik (vodja zemljiške knjige) na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 31. 8. 2018

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Črnomlju, ki je bil objavljen dne 5. 2. 2018.

 

 

 Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 5. 2. 2018.

 

 

 

Obvestilo o končanem javnem natečju za zasedbo dveh prostih uradniških mest višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomičnik na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki je bil objavljen dne 19. 4. 2018.

 

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za prosto uradniško delovno mesto svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik (vodja zemljiške knjige) na Okrajnem sodišču v Trebnjem, ki je bil objavljen dne 25. 7. 2018