kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Okrožno sodišče v Novem mestu 26.05.2023 Su 166/2023 Ponovitev javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu