Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Celju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Celju

sodniki porotniki

 

 

Seznam sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Celju:

 1. Antolinc Stanislav
 2. Bačovnik Komprej Milojka
 3. Bevc Mirko
 4. Bolte Simon
 5. Bučar Marija
 6. Bukovšek Aleksander
 7. Cerkvenik Vesna *
 8. Čeč Stojan *
 9. Čop Kajetan
 10. Dobnik Vladimila *
 11. Drev Anica *
 12. Drovenik Sonja
 13. Fijavž Damjan
 14. Führer Boris
 15. Gabrovec Renata *
 16. Glušič  Mateja *
 17. Gobec Srečko
 18. Gril Boštjan
 19. Gros Andreja
 20. Horjak Kravos Vera *
 21. Jahn Ana
 22. Jerman Maja *
 23. Jevšnik Valburga
 24. Kač Liljana
 25. Kajzba Marijan
 26. Kasesnik Karmen *
 27. Kaučič Franc
 28. Kavšek Boštjan
 29. Kojzek Simona *
 30. Kokalj Moravec Magda
 31. Kolar Srečko
 32. Korošec Franc
 33. Košak Mateja *
 34. Kumer Mateja
 35. Lipičnik Jernej
 36. Lipuš Andrej
 37. Ločnikar Albina
 38. Maček Nevenka
 39. Melavc Alojz
 40. Mikek mag. Viktor
 41. Milohnoja Nataša
 42. Misja Marija
 43. Murko Eva
 44. Murko Marjan
 45. Obu Vazner Kristina
 46. Pelko Boštjan
 47. Petauer Bernarda
 48. Pinterič Manca
 49. Plamberger Boris *
 50. Plevčak Anton
 51. Poklšek Miroslav
 52. Potnik Marjana
 53. Prelovšek Bojan
 54. Prevolšek Jožef
 55. Prevolšek Marija
 56. Prnaver Miran
 57. Radivojević Zoran
 58. Rajher Anton
 59. Rakun Anka
 60. Razboršek Rehar Tatjana
 61. Reher Andreja
 62. Rep Mojca
 63. Rogelšek Mihaela
 64. Romih Jakob
 65. Rotar Igor
 66. Samardžić Meho
 67. Senegačnik Ksenija *
 68. Sever Časl Jelka
 69. Sodin Marija *
 70. Stagoj Darinka *
 71. Šinigoj Brigita *
 72. Šket Janko
 73. Štante Verica *
 74. Štefanič Peter
 75. Štraus Darja
 76. Šušteršič Matjaž
 77. Tegov Vančo
 78. Terglav Štefka *
 79. Tešanović Radenko
 80. Tomažič Tatjana
 81. Tratnik Brigita
 82. Turnšek Zmago
 83. Vogrinc Milan
 84. Volk Andrej
 85. Vrabič Darinka *
 86. Vrabič mag. Albin *
 87. Vrešak Mojca *
 88. Železnik Marija
 89. Žinić Suzana
 90.  

  * sodnik porotnik za mladoletniške zadeve