Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Celju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Celju

sodniki porotniki

 

 

Seznam sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Celju:

 1. Antolinc Stanislav
 2. Bačovnik Komprej Milojka
 3. Bevc Mirko
 4. Bolte Simon
 5. Bučar Marija
 6. Bukovšek Aleksander
 7. Cerkvenik Vesna *
 8. Čeč Stojan *
 9. Dobnik Vladimila *
 10. Drev Anica *
 11. Drovenik Sonja
 12. Fijavž Damjan
 13. Führer Boris
 14. Gabrovec Renata *
 15. Glušič  Mateja *
 16. Gobec Srečko
 17. Gril Boštjan
 18. Gros Andreja
 19. Horjak Kravos Vera *
 20. Jahn Ana
 21. Jerman Maja *
 22. Jevšnik Valburga
 23. Kač Liljana
 24. Kajzba Marijan
 25. Kasesnik Karmen *
 26. Kaučič Franc
 27. Kavšek Boštjan
 28. Kojzek Simona *
 29. Kokalj Moravec Magda
 30. Kolar Srečko
 31. Korošec Franc
 32. Košak Mateja *
 33. Kumer Mateja
 34. Lipičnik Jernej
 35. Lipuš Andrej
 36. Ločnikar Albina
 37. Maček Nevenka
 38. Melavc Alojz
 39. Mikek mag. Viktor
 40. Milohnoja Nataša
 41. Misja Marija
 42. Murko Eva
 43. Murko Marjan
 44. Obu Vazner Kristina
 45. Pelko Boštjan
 46. Petauer Bernarda
 47. Pinterič Manca
 48. Plamberger Boris *
 49. Plevčak Anton
 50. Poklšek Miroslav
 51. Potnik Marjana
 52. Prelovšek Bojan
 53. Prevolšek Jožef
 54. Prevolšek Marija
 55. Prnaver Miran
 56. Radivojević Zoran
 57. Rajher Anton
 58. Rakun Anka
 59. Reher Andreja
 60. Rep Mojca
 61. Rogelšek Mihaela
 62. Romih Jakob
 63. Rotar Igor
 64. Samardžić Meho
 65. Senegačnik Ksenija *
 66. Sever Časl Jelka
 67. Sodin Marija *
 68. Stagoj Darinka *
 69. Šinigoj Brigita *
 70. Šket Janko
 71. Štante Verica *
 72. Štefanič Peter
 73. Štraus Darja
 74. Šušteršič Matjaž
 75. Tegov Vančo
 76. Terglav Štefka *
 77. Tešanović Radenko
 78. Tratnik Brigita
 79. Turnšek Zmago
 80. Vogrinc Milan
 81. Volk Andrej
 82. Vrabič Darinka *
 83. Vrabič mag. Albin *
 84. Vrešak Mojca *
 85. Železnik Marija
 86. Žinić Suzana
 87.  

  * sodnik porotnik za mladoletniške zadeve