nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Škofji Loki 24.05.2024ob 09:00:00 nepravdne Maja Kragelj soba 1 tega sodišča D 343/2016 po pok. STANISLAVU BERTONCLJU, roj. 28.11.1932, nazadnje stanujočem Gorenja vas-Reteče 25, Škofja Loka, umrlem 15.11.2016 Stanislav Bertoncelj
Okrajno sodišče v Škofji Loki 24.05.2024ob 11:00:00 nepravdne Maja Kragelj soba 2 tega sodišča D 292/2023 po pok. BERNARDU BOŠKU, roj. 19.10.1934, stan. Osojnica 2, Žiri, umrlem 4.9.2023 Bernard Boško
Okrajno sodišče v Škofji Loki 24.05.2024ob 12:00:00 nepravdne Maja Kragelj soba 2 tega sodišča D 300/2023 po pok. MIRANU GABRU, roj. 23.4.1953, stan. Spodnji trg 3, Škofja Loka, umrlem 12.7.2023 Miran Gaber
Okrajno sodišče v Škofji Loki 24.05.2024ob 13:00:00 nepravdne Maja Kragelj soba 2 tega sodišča D 352/2023 po pok. MARIJI FOJKAR, roj. 2.2.1951, stan. Podlubnik 153, Škofja Loka, umrli 9.11.2023 Marija Fojkar . PREKLICANO