Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Škofji Loki
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Škofji Loki

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Škofji Loki

 • Partizanska cesta 1A
 • 4220  Škofja Loka
 • tel.  (04)  50 636 00  (centrala)
 • fax številka urada:  (04)  50 636 20
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Odgovorna oseba za omogočanje posredovanja informacij za medije in uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Predsednica sodišča:  Nada Prosen, okrajna sodnica  

Predsednica sodišča:

 • Nada Prosen, okrajna sodnica

Vodja urada predsednice:

 • Ema Vojska
 • tel.: (04) 50 636 02
 • elektronski naslov: 

Uradne ure za nevabljene  stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek od 9:00 do 12:00 ure
 • v sredo  tudi od 14:00 do 16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek  od 9.00 do 12.00 ure
 • v ponedeljek in v sredo tudi  od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek od 7.30 do 16.00 ure
 • torek, četrtek od 7.30 do 15.30 ure
 • sreda od 7.30 do 16.30 ure
 • petek od 7.30 do 15.00 ure

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata). Če oseba povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo opozoriti oziroma pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v železni ognjevarni blagajni in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije.

Številke TRR sodišč

Okrožno sodišče v Kranju

 • Zoisova št. 2
 • 4000 Kranj
 • d.š. 34926089 - nismo zavezanec za DDV
 • št. TRR SI56 0110 0637 0421 780

Sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organe)

 • št. TRR SI56 0110 0845 0085 872

Sklic je obvezen in je razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.


Nakazila iz tujine (tudi za sodne takse), se vršijo preko Banke Slovenije:

 • BANKA SLOVENIJE
 • Slovenska cesta 35
 • 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda BSLJSI2X
 • Za: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
 • Plačilo: navesti namen nakazila iz poziva za plačlo
 • Št. računa za razporeditev priliva:
 • IBAN: SI56 0110 ......(navesti drugi del računa, ki je naveden na pozivu za plačilo)

Pomembno
Pri vseh nakazilih po pozivu sodišča, dosledno upoštevajte navedene številke transakcijskih računov in sklc na številko. S tem se boste izognili neprijetnostim ob ugotavljanju pravočasnosti poravnave obveznosti.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 34926089
Matična številka: 5022614004