Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Škofji Loki 20.01.2023 Oklic neznanim dedičem po pok. Pavlu Hafnerju, umrlem 12.1.2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Škofji Loki 04.01.2023 Oklic neznanim dedičem tretjega dednega reda po pok. Francu Šmidu, umrlem 5.2.2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Škofji Loki 14.12.2022 Oklic neznanim dedičem drugega in tretjega dednega reda po pok. Alojzu Božnarju zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Škofji Loki 14.12.2022 Oklic neznanim dedičem tretjega dednega reda po pok. Vinku Revnu, umrlem 11.8.2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Škofji Loki 05.12.2022 Oklic neznanim upnikom po pok. Francu Marenku, s 25.8.1987 rezglašenem za mrtvega zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Škofji Loki 02.12.2022 Oklic neznanim upnikom po pok. Juriju Simoniču, umrlem 25.3.2020 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Škofji Loki 02.12.2022 sklep v zadevi opr. št. D 316/2020 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Škofji Loki 01.12.2022 Oklic neznanim dedičem tretjega dednega reda po pok. Anici Savić, umrli 24.2.2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Škofji Loki 29.11.2022 Oklic neznanim upnikom po pok. Branku Pustovrhu, umrlem 25.1.2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Škofji Loki 15.11.2022 Oklic neznanim dedičem tretjega dednega reda po pok. Djemajlju Beriša, umrlem 15.3.2021 zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši