Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Škofji Loki
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Škofji Loki

Obvestilo strankam o delu sodišč v času dvotedenskega opozorilnega protesta

08.01.2024 / Vrhovno sodišče

Vodilna fotografija za novico - justicija

V sredo, 10. januarja, se začne dvotedenski opozorilni protest sodnikov, ki bo trajal do 24. januarja. V tem času bo delo sodišč okrnjeno, kar pa ne pomeni, da bodo naroki na sodiščih v tem obdobju preklicani sami po sebi. O preklicu naroka bo v vsakem primeru posebej odločal sodnik, ki vodi postopek v posamezni zadevi. Stranke naj torej na narok pridejo, razen če prejmejo obvestilo sodišča o njegovem preklicu.

V zadnjih dneh je bilo mogoče zaslediti informacijo, da naj bi sodišča v času dvotedenskega opozorilnega protesta sodnikov opravljala le t.i. nujne zadeve, to so procesna dejanja in naroke le v zadevah, ki so nujne po zakonu (tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih). Podobno, kot v času poletnega poslovanja (sodnih počitnic). Stranke obveščamo, da je ta informacija le delno pravilna.

Stranke naj tudi v času opozorilnega dvotedenskega protesta pridejo na vse razpisane naroke na sodiščih, razen v primeru, ko s sodišča prejmejo obvestilo o preklicu naroka. Vsak sodnik posebej se mora namreč v vsaki zadevi odločiti, ali bo že razpisani narok preklical ali ne.

Stranke tudi obveščamo, da bodo ostale službe sodišč in javne knjige v tem času poslovale nemoteno.

Dvotedenski opozorilni protesti sodnikov po slovenskih sodiščih bodo potekali zaradi nespoštovanja ustavne odločbe (U-I-772/21), s katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da so predpisi, ki urejajo plače sodnikov, v nasprotju z Ustavo RS. Plače sodnikov so tako nizke, da je s tem prišlo do kršitve načela sodniške neodvisnosti in načela delitve oblasti. Izvršilna in zakonodajna veja oblasti bi morali skladno s šestmesečnim rokom, ki ga je Ustavno sodišče RS določilo v svoji odločbi, neustavni položaj odpraviti do 3.1.2024, vendar se to ni zgodilo. Sodniki zato protestirajo proti kršenju pravnega reda, s čimer pozivajo k spoštovanju pravne države in vladavine prava.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.