Iskalnik

po vsebinah

Datum
 
Višje delovno in socialno sodišče 06.10.2022 letni razpored dela Letni razpored dela za leto 2022
Okrožno sodišče na Ptuju 06.10.2022 osnovne informacije o sodišču Kazensko preiskovalni oddelek
Okrožno sodišče na Ptuju 06.10.2022 osnovne informacije o sodišču matična in davčna številka
Okrožno sodišče na Ptuju 06.10.2022 osnovne informacije o sodišču osnovne kontaktne informacije
Okrožno sodišče na Ptuju 06.10.2022 osnovne informacije o sodišču seznam internih aktov
Okrožno sodišče na Ptuju 06.10.2022 osnovne informacije o sodišču seznam strateških in programskih dokumentov
Okrožno sodišče na Ptuju 06.10.2022 osnovne informacije o sodišču številke TRR sodišč
Okrožno sodišče v Ljubljani 06.10.2022 javni razpisi in natečaji VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC (Kazenski oddelek) (Su KS 228/2022)
Okrajno sodišče v Črnomlju 06.10.2022 letni razpored dela Letni razpored dela sodnikov in sodnega osebja v letu 2022
Okrožno sodišče v Mariboru 06.10.2022 seznam zaposlenih Krajnc Maša
  Naenkrat izpiši

  po glavnih obravnavah

  RSS Obravnave
   
  Okrajno sodišče v Ormožu 07.10.2022ob 00:00:00 kazenske Ni kazenskih obravnav. / / Na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav. /
  Okrajno sodišče v Ajdovščini 07.10.2022ob 00:00:00 kazenske / na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav / / /
  Okrožno sodišče na Ptuju 07.10.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Brežicah 07.10.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 07.10.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav
  Okrajno sodišče v Sevnici 07.10.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Ljutomeru 07.10.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče na Vrhniki 07.10.2022ob 08:30:00 nepravdne Staša Ana Kanduč Valant soba II tega sodišča N 34/2022 izstavitve listine (izločeno iz spisa N 25/2021!) Leopolda Debevec, Tatjana Debevec Marko Debevec
  Okrožno sodišče v Novem mestu 07.10.2022ob 08:30:00 pravdne Valerija Ivanetič Karlič soba 117 tega sodišča P 17/2020 Ugotovitve skupnega premoženja in določitve deležev pcto 80.000,00 EUR s pripadki, ter zaradi razveljavaitve pogodbe in vzpostavitve prejšnjega stanja pcdto 40.000,00 EUR s pripadki Edita Glavan Zaletelj Boštjan Zaletelj, Ciril Zaletelj
  Okrajno sodišče v Novem mestu 07.10.2022ob 08:30:00 nepravdne Jerica Grden soba 60 tega sodišča N 98/2020 določitve odškodnine Leopold Bučar MESTNA OBČINA NOVO MESTO
   Naenkrat izpiši