nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Radovljici 09.12.2022ob 08:30:00 nepravdne Mojca Mlakar soba 12 tega sodišča D 132/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Wolf Zdravko
Okrajno sodišče v Radovljici 12.12.2022ob 09:00:00 nepravdne Nataša Gašperin soba 12 tega sodišča N 60/2022 prenehanja skrbništva Domen Vidic
Okrajno sodišče v Radovljici 12.12.2022ob 09:30:00 nepravdne Nataša Gašperin soba št. 12 tega sodišča N 3/2022 predloga za delitev skupnega premoženja Rudi Mohorič Neža Kokalj
Okrajno sodišče v Radovljici 12.12.2022ob 11:00:00 nepravdne Nataša Gašperin soba št. 12 tega sodišča D 360/2021 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Bohinc Leon
Okrajno sodišče v Radovljici 12.12.2022ob 12:45:00 nepravdne Nataša Gašperin soba 12 tega sodišča D 153/2012 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Valjavec Alojzija
Okrajno sodišče v Radovljici 15.12.2022ob 11:00:00 nepravdne Nataša Gašperin soba št. 12 tega sodišča D 341/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Krušič Hribar Ingeborg
Okrajno sodišče v Radovljici 15.12.2022ob 12:40:00 nepravdne Nataša Gašperin soba 12 tega sodišča N 30/2021 predloga za razdružitev solastnih nepremičnin Monika Prešeren Barbara Prešeren, Milena Boltar, MARKO DRINOVEC - ODVETNIK