Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Radovljici
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Radovljici

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Radovljici

 • Gorenjska cesta 15
 • 4240 Radovljica
 • Tel.: 04/ 533 55 00
 • Fax: 04/ 533 55 05 in 04/ 533 55 55
 • e-pošta:
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Mojca Mlakar, okrajna sodnica - svetnica

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8:00 do 16:00 ure
 • petek: od 8:00 do 15:00 ure

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek, sreda, petek:: od 9.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda tudi: od 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča in blagajne:

 • ponedeljek, torek, četrtek: od 8:00 do 16:00 ure
 • sreda: od 8:00 do 16:30 ure
 • petek: od 8:00 do 15:00 ure

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa postopke v zvezi z ugotavljanjem identitete obiskovalcev, njihovo kontrolo ter morebitne omejitve navzočnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. člen Sodnega reda).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam (34. člen Sodnega reda). Stranko, ki je namenjena na javno obravnavo kot poslušalec, varnostnik spusti v sodno zgradbo samo v času trajanja obravnave. V skladu s hišnim redom varnostnik preveri identiteto vseh nevabljenih strank z vpogledom osebnega dokumenta, ki ga mora nato stranki vrniti. Brez izrecnega dovoljenja predsednice, ne dovoli vstopa stranki, na katero je bil opozorjen. Enako velja za osebe, ki nočejo potrditi svoje identitete ter v drugih primerih, ko varnostnik oceni, da bi vstop osebe lahko ogrozil varnost ljudi in premoženja.

Stranke in drugi obiskovalci (vstopajoče osebe) vstopajo v zgradbo skozi vrata za odkrivanje kovin (t.i. detektorska vrata), če oseba povzroči zvočni ali svetlobni signal, jo mora varnostnik opozoriti oz. vstopajočo osebo pregledati z ročnim detektorjem za kovino in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal.

Po končanem varnostnem pregledu se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, ki jih je odložila med izvajanjem tega postopka na vhodu v sodno zgradbo, razen predmetov, katerih vnos v sodno zgradbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim na hodniku vhoda v sodno zgradbo. Ti predmeti se ob vstopu deponirajo v posebni omari pri varnostniku in se osebi vrnejo ob izstopu iz sodne zgradbe. Predmeti, ki se po Zakonu o orožju štejejo za orožje, se vstopajoči osebi začasno odvzamejo, osebo pa varnostnik zadrži do prihoda policije. 

Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
 • Zoisova št. 2
 • 4000 Kranj
 • d.š. 34926089 - nismo zavezanec za DDV
 • 01100-6370421780

Sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen za prekrškovne organ):

 • 01100-8450085872

Sklic je obvezen in je razviden iz poziva za plačilo oziroma druge listine, ki je podlaga za plačilo. V kolikor z listinami ne razpolagate, ga preverite pri pristojni osebi sodišča.

Nakazila iz tujine (tudi za sodne takse), se vršijo preko Banke Slovenije:

 • BANKA SLOVENIJE
 • Slovenska cesta 35
 • 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda BSLJSI2X
 • Za: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
 • Plačilo: navesti namen nakazila iz poziva za plačilo
 • Št. računa za razporeditev priliva:
 • IBAN: SI5601100.........(navesti drugi del računa, ki je naveden na pozivu za plačilo)


Pomembno:
Pri vseh nakazilih po pozivu sodišča, dosledno upoštevajte navedene številke transakcijskih računov in sklic na številko. S tem se boste izognili neprijetnostim ob ugotavljanju pravočasnosti poravnave obveznosti.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 34926089 - nismo zavezanec za DDV
Matična številka: 5022614003