seznam zaposlenih

Zapuščinski oddelek

Tanja Ambrožič Šajn

Ivana Bizjak

Vložišče

Sanja Stankovič

Zemljiška knjiga

Mirjana Kranjec

Katica Nekić

Civilni oddelek

Ivana Bizjak

Saša Kordiš

Sonja Slavec

Pravdna pisarna

Goreta Balukčič

Deša Bubola

Kazenski oddelek

Goreta Balukčič

Kristina Božič Trošt

Jožica Vičič

Izvršilni oddelek

Saša Kordiš

Valentina Penko

Nevenka Rotar

Ester Spetič

Prekrškovni oddelek

Eva Arko Ukmar

Mirjam Bergoč

Kristina Božič Trošt

Stojana Janežič

Alenka Škufca

Nataša Milharčič