nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Postojni 07.06.2023ob 09:00:00 nepravdne Zdenka Čeč Paternost soba 14 tega sodišča D 79/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Novaković Rada
Okrajno sodišče v Postojni 07.06.2023ob 09:30:00 nepravdne Zdenka Čeč Paternost soba 14 tega sodišča D 30/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Šajn Jožefa
Okrajno sodišče v Postojni 07.06.2023ob 10:00:00 nepravdne Nadja Čeligoj soba 2 tega sodišča D 62/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Bole Zvonko
Okrajno sodišče v Postojni 07.06.2023ob 10:30:00 nepravdne Nadja Čeligoj soba 2 tega sodišča D 61/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Stegel Albin
Okrajno sodišče v Postojni 09.06.2023ob 09:00:00 nepravdne Zdenka Čeč Paternost soba 14 tega sodišča D 20/2019 Zapuščinska zadeva, zapustnik: DERMUTZ BOGOMILA VIKTORIJA
Okrajno sodišče v Postojni 09.06.2023ob 10:00:00 nepravdne Zdenka Čeč Paternost soba 14 tega sodišča D 95/2021 Zapuščinska zadeva, zapustnik: RAZNOŽNIK LOVRO