nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Postojni 31.01.2023ob 10:30:00 nepravdne Anica Posega Čeč soba 14 tega sodišča N 29/2021 delitve solastnine BORIS KLEMEN ZORA KLEMEN
Okrajno sodišče v Postojni 01.02.2023ob 09:00:00 nepravdne Zdenka Čeč Paternost soba 14 tega sodišča D 223/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: ROTAR MIRO
Okrajno sodišče v Postojni 01.02.2023ob 09:00:00 nepravdne Nadja Čeligoj soba 2 tega sodišča D 231/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: KOLAR ANTONIJA OLGA
Okrajno sodišče v Postojni 01.02.2023ob 09:30:00 nepravdne Nadja Čeligoj soba 2 tega sodišča D 237/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: VIDIGOJ FRANC
Okrajno sodišče v Postojni 01.02.2023ob 09:40:00 nepravdne Zdenka Čeč Paternost soba 14 tega sodišča D 198/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: BIŠČAK ANTONIJA
Okrajno sodišče v Postojni 01.02.2023ob 10:20:00 nepravdne Zdenka Čeč Paternost soba 14 tega sodišča D 219/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: ŠABEC ZINKA
Okrajno sodišče v Postojni 02.02.2023ob 13:00:00 nepravdne Manica Kodrič soba 14 tega sodišča D 87/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: ČEČ MARIJA
Okrajno sodišče v Postojni 02.02.2023ob 14:00:00 nepravdne Manica Kodrič soba 14 tega sodišča D 181/2021 Zapuščinska zadeva, zapustnik: MEŽNAR DOROTEJA