Oklic neznanim upnikom po pok. Mariji Božič - D 353/2017

14.11.2022 / Okrajno sodišče v Novem mestu