Objave

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Novem mestu 01.03.2024 VL 58201/2023 - Elvis Kovačič nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Novem mestu 29.02.2024 VL 15827/2022 - Štefan Smej nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Novem mestu 28.02.2024 I 1098/2001 - Mihal Horvat nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Novem mestu 28.02.2024 VL 69340/2020 - Dušan Dereani nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Novem mestu 28.02.2024 I 3086/1997 - Mihal Horvat nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Novem mestu 28.02.2024 VL 57939/2020 - Štefan Smej nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Novem mestu 27.02.2024 Z 20/2019 - Jožef Gazvoda nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Novem mestu 27.02.2024 I 814/2005 - Mira Kump nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Novem mestu 27.02.2024 I 814/2005 - Vlasta Kump nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Novem mestu 26.02.2024 Ponovitev objave javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Novem mestu javni razpisi in natečaji
    Naenkrat izpiši