nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Lenartu 21.03.2023ob 13:00:00 nepravdne Mateja Zarič Bukovnik soba 3 tega sodišča D 20/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Fekonja Franc
Okrajno sodišče v Lenartu 23.03.2023ob 09:00:00 nepravdne Mateja Zarič Bukovnik soba 3 tega sodišča D 221/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Krempl Trauda
Okrajno sodišče v Lenartu 23.03.2023ob 09:45:00 nepravdne Mateja Zarič Bukovnik soba 3 tega sodišča D 14/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Žižek Helena
Okrajno sodišče v Lenartu 23.03.2023ob 10:15:00 nepravdne Mateja Zarič Bukovnik soba 3 tega sodišča D 34/2020 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Ornik Danijel