nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Krškem 01.07.2022ob 08:45:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 36/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Sajovec Franc
Okrajno sodišče v Krškem 01.07.2022ob 09:00:00 nepravdne Irena Renier soba 101/1 tega sodišča D 274/2020 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Šterban Bronislava
Okrajno sodišče v Krškem 01.07.2022ob 09:15:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 40/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Todorović Živko
Okrajno sodišče v Krškem 01.07.2022ob 09:30:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 41/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Verovšek Vuk Ana Marija
Okrajno sodišče v Krškem 01.07.2022ob 09:45:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 43/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Štefanič Anton
Okrajno sodišče v Krškem 01.07.2022ob 10:00:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 44/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Zorko Marica