nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Krškem 31.05.2023ob 09:00:00 nepravdne Milena Ahačič Pirc soba 101 tega sodišča, 1. nadstropje N 6/2023 predog za delitev solastnine (pcto. 150.000,00 EUR) Maja Colarič Kerin Adolf Bobnar
Okrajno sodišče v Krškem 01.06.2023ob 09:00:00 nepravdne Milena Ahačič Pirc soba 102 tega sodišča, 1. nadstropje N 35/2022 predlog za dovolitev nujne poti Alojz Šinkovec Kevin Komočar
Okrajno sodišče v Krškem 02.06.2023ob 08:45:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 299/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Pacek Ivana
Okrajno sodišče v Krškem 02.06.2023ob 09:00:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 84/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Weiss Dušanka
Okrajno sodišče v Krškem 02.06.2023ob 09:15:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 25/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Bevc Alojz
Okrajno sodišče v Krškem 02.06.2023ob 09:30:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 355/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Urbanč Kristina
Okrajno sodišče v Krškem 02.06.2023ob 09:45:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 352/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Omerzu Leopold
Okrajno sodišče v Krškem 02.06.2023ob 10:00:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 161/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Majhenič Stanislav
Okrajno sodišče v Krškem 02.06.2023ob 10:10:00 nepravdne Irena Renier soba 101 tega sodišča D 219/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Stopar Janez Johan