VL 82540-2020 Nadomestna vročitev

03.12.2021 / Okrajno sodišče v Krškem

VL 82540-2020 Nadomestna vročitev