Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Črnomlju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Črnomlju

Organizacijske enote

Izvršilna pisarna, soba 17
Sodniške pomočnice: Martina Dok, Mirjana Magdič, Mojca Nemanič, Maja Ulašič 

 

Nepravdna pisarna, soba 25
Vodja vpisnika: Vesna Janić 

 

Zapuščinska pisarna, soba 25
Vodja vpisnika: Jasmina Mak Tkalčič 

 

Pravdna pisarna, soba 25
Vodja vpisnika: Vesna Janić 

 

Kazenska pisarna, soba 20
vodja vpisnikov IK, II K, III K, I Kr, II Kr, III Kr, IV Kr, V Kr, VI Kr, Po in I Pom: Sabina Žunič

Vodja vpisnika Kpd: Marjana Peršič 

 

Zemljiška knjiga, soba 5
Vodja zemljiške knjige: Ljiljana Muc

 

Pisarna za prekrške, soba 6 pritličje
Vodja vpisnikov PR, EPVD in PRhp: Ana Mokrovič

Vodja vpisnikov ZSV, Pom PR, PRnz, PRnk: Marjana Peršič  

elektronski naslov:  prekrski.ojcrn@sodisce.si

 

Sprejemna pisarna, vložišče in blagajna: soba 5