Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Črnomlju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Črnomlju

zaključeni postopki

Javni natecaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec -
samostojni sodniški pomocnik na Okrajnem sodišcu v Crnomlju, ki je bil na spletni strani
Okrožnega sodišca v Novem mestu in Okrajnega sodišca v Crnomlju ter na oglasni deski
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Obmocni službi Novo mesto, na Uradu za delo
Crnomelj, objavljen dne 11. 5. 2017, je z izborom kandidata uspešno zakljucen

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni sodelavec-samostojni sodniški pomočnik na Okrajnem sodišču v Črnomlju, ki je bil na spletni strani Okrožnega sodišča v Novem mestu in Okrajnega sodišča v Črnomlju ter na oglasni deski Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni službi Novo mesto, na Uradu za delo Črnomelj, objavljen dne 5.2.2018, je z izborom kandidata uspešno zaključen.