Sodna deska

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Cerknici 07.03.2024 I 51/2023 - začasni zastopnik - dolžni REMZI JAKUPI sodna deska
Okrajno sodišče v Cerknici 07.03.2024 I 39/2023 - začasni zastopnik - dolžnica IDA TAVZELJ sodna deska
Okrajno sodišče v Cerknici 03.07.2023 I 8/2023 - Postavitev začasnega zastopnika sodna deska
Okrajno sodišče v Cerknici 23.05.2023 I 8/2023 - Postavitev začasnega zastopnika sodna deska
Okrajno sodišče v Cerknici 06.01.2017 Nerazglašene oporoke - OBVESTILO sodna deska