Iskalnik

po vsebinah

Datum
 
Upravno sodišče 09.12.2022 javni razpisi in natečaji Javni natečaj: Pravosodni svetnik (PDI)-II - strokovni sodelavec, nedoločen čas (Su KS 79/2022)
Okrožno sodišče v Kranju 09.12.2022 javni razpisi in natečaji Sodni zapisnikar V-I (p.p. VSRS) za določen čas na Okrožnem sodišču v Kranju (Su 786/2022-(SZ OKŽ KR)-p.p. VSRS)
Okrajno sodišče v Ljubljani 09.12.2022 javni razpisi in natečaji Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec (Su KS 133/2022)
Okrožno sodišče v Mariboru 08.12.2022 letni razpored dela Letni razpored dela za leto 2022
Okrajno sodišče v Brežicah 08.12.2022 letni razpored dela Letni razpored sodnikov Okrožnega sodišča v Krškem, Okrajnega sodišča v Brežicah, Okrajnega sodišča v Krškem in Okrajnega sodišča v Sevnici za leto 2016
Okrajno sodišče v Brežicah 08.12.2022 seznam zaposlenih Mirt Alenka
Okrajno sodišče v Brežicah 08.12.2022 seznam zaposlenih Kerin Mojca
Okrajno sodišče v Brežicah 08.12.2022 seznam zaposlenih Blaževič Marko
Okrožno sodišče v Novi Gorici 08.12.2022 letni razpored dela Letni razpored dela za leto 2023
Okrajno sodišče v Kopru 08.12.2022 seznam zaposlenih Kariš Starman Teja
  Naenkrat izpiši

  po glavnih obravnavah

  RSS Obravnave
   
  Okrajno sodišče v Tolminu 09.12.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta dan ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Ajdovščini 09.12.2022ob 00:00:00 kazenske / na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav / / /
  Okrajno sodišče v Ormožu 09.12.2022ob 00:00:00 kazenske Ni kazenskih obravnav / / Na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrožno sodišče na Ptuju 09.12.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 09.12.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Sevnici 09.12.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrožno sodišče v Kranju 09.12.2022ob 08:30:00 gospodarske Jasna Levc Uršič soba 117/I tega sodišča I Pg 39/2022 10,675.00 EUR DAYANTEE, poslovno svetovanje in druge storitve, d.o.o. BLISK livarstvo, družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
  Okrajno sodišče v Novem mestu 09.12.2022ob 08:30:00 nepravdne Jerica Grden soba 60 tega sodišča N 27/2019 PREDLOG ZA PRODAJO PETRA KAVŠEK JOŽE PIRH
  Upravno sodišče 09.12.2022ob 08:30:00 razporedi mag. Barbara Fajdiga Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, III. nadstropje, razpravna dvorana št. 336 I U 1668/2022 zaradi zavržene prošnje kot očitno neutemeljene A.A., državljan B. RS, Ministrstvo za notranje zadeve
  Okrožno sodišče v Mariboru 09.12.2022ob 08:30:00 pravdne Janez Žirovnik soba 139 tega sodišča II P 249/2021 zaradi ugotovitve obstoja solastninske pravice na nepremičnini Ul. Planinčevih 11, Miklavž na Dravskem polju, pct. 186.000,00 EUR Rajko Mesarec Slavica Smolek
   Naenkrat izpiši