Iskalnik

po vsebinah

Datum
 
Okrožno sodišče v Ljubljani 27.09.2023 letni razpored dela Razpored sodnikov OŽ LJ za leto 2023
Okrajno sodišče v Ljubljani 27.09.2023 zaključni postopki zaključni postopki
Okrajno sodišče v Ormožu 27.09.2023 osnovne informacije o sodišču matična in davčna številka
Okrajno sodišče v Ormožu 27.09.2023 osnovne informacije o sodišču osnovne kontaktne informacije
Okrajno sodišče v Ormožu 27.09.2023 osnovne informacije o sodišču seznam internih aktov
Okrajno sodišče v Ormožu 27.09.2023 osnovne informacije o sodišču seznam strateških in programskih dokumentov
Okrajno sodišče v Ormožu 27.09.2023 osnovne informacije o sodišču številke TRR sodišč
Okrajno sodišče na Ptuju 27.09.2023 osnovne informacije o sodišču matična in davčna številka
Okrajno sodišče na Ptuju 27.09.2023 osnovne informacije o sodišču osnovne kontaktne informacije
Okrajno sodišče na Ptuju 27.09.2023 osnovne informacije o sodišču seznam internih aktov
  Naenkrat izpiši

  po glavnih obravnavah

  RSS Obravnave
   
  Okrajno sodišče v Tolminu 27.09.2023ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Trebnjem 27.09.2023ob 00:00:00 kazenske / / / na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Ajdovščini 27.09.2023ob 00:00:00 kazenske / na ta datum ni razpisanih obravnav / / /
  Okrožno sodišče v Kranju 27.09.2023ob 00:00:00 kazenske / / / Ta dan na sodišču ni razpisanih narokov. /
  Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 27.09.2023ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrajno sodišče v Ormožu 27.09.2023ob 00:00:00 kazenske Ni kazenskih obravnav. / / Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. /
  Okrajno sodišče v Sevnici 27.09.2023ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
  Okrožno sodišče v Ljubljani 27.09.2023ob 08:30:00 drugi oklici mag. Urška Gašperin Pražakova ulica 4, Ljubljana, razpravna dvorana št. 3, 1. nadstropje St 777/2021 Narok za začetek stečajnega postopka nad pravno osebo B&B INVESTMENTS finančno svetovanje d.o.o., Ljubljana B&B INVESTMENTS finančno svetovanje d.o.o., Ljubljana
  Okrožno sodišče v Novem mestu 27.09.2023ob 08:30:00 pravdne Ana Novina soba 117 tega sodišča P 71/2020 Plačila odškodnine 22.000,00 EUR s pripadki Boštjan Brajdič Zavarovalnica Sava, d.d.
  Okrožno sodišče v Ljubljani 27.09.2023ob 08:30:00 gospodarske Sonja Ilovar Gradišar razpravna dvorana 2, Pražakova 4, Ljubljana I Pg 204/2023 34,844.90 EUR Despina komerc 95 EM-AL trgovina s sadjem in transport d.o.o.
   Naenkrat izpiši