Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Brežicah 06.11.2023 Oklic dedičem v zadevi D 30/1946 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Brežicah 08.03.2023 Oklic dedičem v zadevi D 65/2023 zapuščinski postopki