Sodna deska

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Brežicah 07.12.2023 Obvestilo v zadevi I 147/2019 sodna deska
Okrajno sodišče v Brežicah 21.11.2023 Oklic v zadevi IV N 42/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Brežicah 27.09.2023 Oklic v zadevi IV N 27/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Brežicah 18.09.2023 Oklic neznanim dedičem opr. št. O 258/54 sodna deska
Okrajno sodišče v Brežicah 25.07.2023 Oklic neznanim dedičem opr. št. D 78/1905 sodna deska
Okrajno sodišče v Brežicah 18.05.2023 Oklic dedičem v zadevi D 86/1912 sodna deska
Okrajno sodišče v Brežicah 17.05.2023 Oklic dedičem v zadevi D 157/1938 sodna deska
Okrajno sodišče v Brežicah 20.02.2023 Obvestilo v zadevi VL 3976/2022 sodna deska
Okrajno sodišče v Brežicah 16.02.2023 Oklic dedičem v zadevi D 26/2023 sodna deska
Okrajno sodišče v Brežicah 08.11.2022 Obvestilo v zadevi VL 3004/2022 sodna deska
    Naenkrat izpiši