Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Brežicah
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Brežicah

Predsednik Sodišča EU na praznovanju 20. obletnice priključitve Slovenije evropskemu pravnemu redu

08.03.2024 / Vrhovno sodišče

Dordevic_Lenaerts_Ceferin_20_let_slovnenskega_sodstva_v_EU.jpg

Na povabilo predsednika Vrhovnega sodišča RS dr. Miodraga Đorđevića je Slovenijo obiskal dr. Koen Lenaerts, predsednik Sodišča Evropske unije. Na slovesnosti ob 20. obletnici pristopa Slovenije k Evropski uniji na Brdu pri Kranju je slovenskim sodnikom namenil navdihujoč govor, kjer ni varčeval s pohvalami slovenskemu sodstvu.

Pozdravni govor na slovesnosti je imel predsednik Đorđević, ki je visoki obisk ocenil kot izjemno pomemben in dragocen za slovensko sodstvo. Koen Lenaerts namreč predstavlja prvega in najvišjega sodnika vseh držav članic Evropske unije in njenih državljanov. Poudaril je pomen 20-letnega sodelovanja s Sodiščem EU za slovensko sodstvo in izpostavil pomen enotne razlage prava EU v vseh državah članicah.

Slovenija je na Sodišče EU do zdaj naslovila 43 predhodnih vprašanj, od teh večino (23) Vrhovno sodišče RS, zlasti s področja upravnega prava. Vsa vprašanja Vrhovnega sodišča so se nanašala na razlago prava EU, nobeno na veljavnost pravnih aktov EU. Lenaerts pa je ob tem posebej izpostavil izjemno razgledanost in pravno podkovanost slovenskih sodnikov in povedal, da so dragocen del sprejemanja odločitev SEU.

 

Predsednik_vrhovnega_sodisca_20_let_slovenskega_sodstva_v_EU.jpg

FOTO: BOBO
 

Kot je povedal predsednik Đorđević, ima Slovenija na evropskih sodiščih zasedena vsa sodniška mesta ter tudi na ta način izkazuje in potrjuje pomembnost sodelovanja in udejstvovanja znotraj evropskega pravnega prostora. Sodnik dr. Marko Ilešič Slovenijo zastopa na Sodišču EU že 20 let, na Splošnem sodišču EU pa jo zastopata tudi dr. Maja Brkan in dr. Damjan Kukovec. Đorđevič se je vsem trem, pa tudi vsem drugim slovenskim sodnikom, iskreno zahvalil za njihov prispevek znotraj evropskega prostora, kakor tudi za prenos znanja in izkušenj v domovino.

Kljub izjemnim rezultatom slovenskega sodstva je moral ponovno izraziti globoko razočaranje nad dejstvom, da se morajo slovenski sodniki v času, ko se zdi, da smo dosegli ustrezen nivo demokratične družbe, ukvarjati z materialno neodvisnostjo sodstva in uresničevanjem ustavne odločbe. Nespoštovanje odločb Ustavnega sodišča s strani slovenske vlade pomeni nespoštovanje Ustave, vključno z načeli pravne države, delitve oblasti in medsebojnega spoštovanja med različnimi vejami oblasti. "A kljub nekaterim težavam, ki jih ima sodstvo pri izvrševanju svoje oblasti," je poudaril Đorđevič, "še naprej odločno, odgovorno in neomajno izpolnjuje dolžnosti svojega poslanstva".

Kako zelo pomembna je neodvisnost sodstva kot temeljni kamen delujoče demokracije, je v svojem govoru poudaril tudi Lenaerts. Poudaril je, da morajo imeti nacionalna sodišča, še posebej vrhovna in ustavna, zagotovljeno popolno neodvisnost, da lahko učinkovito varujejo pravice posameznikov in odločajo v skladu z evropskim pravom.

Lenaerts je v svojem govoru citiral slovensko himno Zdravljico in jo označil kot utelešenje temeljnih vrednot in idealov, na katerih sta osnovana EU in njen pravni red: spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in spoštovanje človekovih pravic.

 

Koen_Lenaerts_20_let_slovenskega_sodstva_v_EU.jpg

FOTO: BOBO


Dejal je, da lahko brez dvoma trdi, da so slovenska sodišča kot varuhi pravice izpolnila upanja in želje iz trenutka sklenitev pogodb o vstopu v EU. Upravičila so upanja slovenskega ljudstva, ki ima koristi od njihovega boja za pravičnost in vladavino prava. “Če je torej preteklost pokazatelj prihodnosti,” je poudaril Lenaerts, “je prihodnost Unije, s Slovenijo kot njeno članico, svetla.”

Udeležence slovesnega dogodka je nagovoril tudi podpredsednik Ustavnega sodišča RS dr. Rok Čeferin. Spomnil je, da se je Slovenija načelom evropskega prava dejansko zavezala še pred vstopom v EU, in sicer s sprejetjem Evropske konvencije o človekovih pravicah leta 1994. Z obžalovanjem je poudaril, da smo v zadnjih letih v Evropi, ki se je že davno nazaj zavezala demokratičnim vrednotam, priče regresiji človekovih pravic in spoštovanja vladavine prava. Na to kaže tudi nespoštovanje odločbe Ustavnega sodišča glede protiustavnih razmer v plačnem sistemu slovenskih sodnikov. “Za to ni nobenega opravičila,” je poudaril Čeferin. “Pravna država ne sme ostati le fraza, ves čas jo je treba udejanjati in jemati resno.”


Rok_Ceferin_ustavno _sodisce_20_let_slovenskega_sodstva_v_EU.jpg

FOTO: BOBO


Lenaerts se je takoj po dogodku kot prvi vpisal v Zlato knjigo Vrhovnega sodišča. Pred uradnim delom obiska, že v četrtek, pa se Lenaerts, za katerega to ni bil prvi obisk Slovenije - kot ljubitelj narave jo zelo rad obišče tudi zasebno – v družbi predsednika Vrhovnega sodišča sprehodil po Ljubljani in si ogledal nekatere njene znamenitosti.

 

lENAeRTS_VPIS_V_ZLATO_KNJIGO_20_LET_SLOVENSKEGA_SODSTVA_V_EU.jpg

FOTO: BOBO

 

Dordevic_Lenaerts_sodna_palaca_20_let_slovenskega_sodstva_v_EU.jpg

FOTO: VSRS