Oklic javne dražbe, opr. št. I K 12960/2022

20.10.2022 / Okrajno sodišče v Brežicah

Oklic javne dražbe, opr. št. I K 12960/2022