pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Ajdovščini 04.10.2023ob 08:30:00 pravdne Janja Ipavec soba 4/II tega sodišča P 44/2022 plačila odškodnine za premoženjsko škodo, pcto 19.900,00 EUR s pp Erik Uršič, ODVETNIŠKA DRUŽBA DR. ALJOŠA DEŽMAN, o.p., d.o.o. Majda Uršič
Okrajno sodišče v Ajdovščini 04.10.2023ob 10:00:00 pravdne Janja Ipavec soba 4/II tega sodišča P 2/2023 izročitve nepremičnin, pcto 3.000,00 EUR s pp Erik Uršič Majda Uršič
Okrajno sodišče v Ajdovščini 05.10.2023ob 08:30:00 pravdne Janja Ipavec soba 4/II tega sodišča P 1/2023 vznemirjanja lastninske pravice pcto 2.000,00 EUR s pp Boris Bizjak Alojz Pegan, Jernej Pegan