kazenske

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Ajdovščini 28.03.2023ob 08:30:00 kazenske Patricij Bratuž razpravna dvorana 6/II I K 68269/2022 RAZPIS GLAVNE OBRAVNAVE - nadaljevano kaznivo dejanje tatvine po 2. odsavku 204. člena KZ-1 ter kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari po 1. odstavku 220.č lena KZ-1 BOŠTJAN MIHELJ
Okrajno sodišče v Ajdovščini 28.03.2023ob 13:30:00 kazenske Patricij Bratuž razpravna dvorana 6/II I K 8349/2023 RAZPIS GLAVNE OBRAVNAVE - kaznivo dejanje tatvine po 1. odstavku 204. člena KZ-1 ANEJ SEVER PREKLICANO
Okrajno sodišče v Ajdovščini 29.03.2023ob 00:00:00 kazenske / na ta datum ni razpisanih obravnav / / /
Okrajno sodišče v Ajdovščini 30.03.2023ob 00:00:00 kazenske / na ta datum ni razpisanih obravnav / / /
Okrajno sodišče v Ajdovščini 31.03.2023ob 00:00:00 kazenske / na ta datum ni razpisanih obravnav / / /