oklic neznanim upnikom po JOŽEFU BRANKOVIČU D 211/2021

22.12.2022 / Okrajno sodišče v Ajdovščini

oklic neznanim upnikom po JOŽEFU BRANKOVIČU D 211/2021

oklic neznanim upnikom po JOŽEFU BRANKOVIČU D 211/202120221222095834