Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Celju
Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Celju

Kontaktne informacije

Republika Slovenija

 • Delovno sodišče v Celju
 • Ljubljanska cesta 1a
 • 3000 Celje 
 • tel.: (03) 426-02-40
 • faks: (03) 426-02-42
 • e-pošta:  

Predsednica sodišča: 

          Lucija Semeja, okrožna sodnica svetnica

Urad predsednice:

            Vodja urada predsednice sodišča: Manja Mauh

 • tel.: (03) 426-02-40
 • faks: (03) 426-02-42
 • e-pošta:  

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije po ZMmed-A:

          Predsednica sodišča: Lucija Semeja, okrožna sodnica svetnica

 • tel.:(03) 426-02-40
 • e-pošta:  

Služba za brezplačno pravno pomoč:

         Strokovna sodelavka: Tina Kojnik

 • tel.: (03) 426-02-40
 • e-pošta:  

Služba za alternativno reševanje sporov:

          Podpredsednica sodišča: Marija Krivec, višja sodnica

 • tel.: (03) 426-02-40

Pisarna za alternativno reševanje sporov:

 • Tel.: (03) 426-02-40
 • e-pošta:

Vložišče:

 • Tel.: (03) 426-02-40
 • e-pošta:

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: 14.00 do 16.30 

Informacije glede oprostitve plačila sodnih taks

Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • SI56 0110 0637 0501 223

Transakcijski račun za plačilo taks za fizične in pravne osebe:

 • SI56 0110 0845 0083 738 sklic 11 50121-7110006-opr. št. (največ 6 mest) 03

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka: 5858135
Davčna številka: 19290870