Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Celju
Skoči na vsebino
Logotip - Delovno sodišče v Celju

Sodstvo bolj kot spremembe Ustave glede sestave Sodnega sveta potrebuje enovitega sodnika

30.11.2023 / Vrhovno sodišče

Vodilna fotografija za novico - justicija

Vrhovno sodišče RS je na ministrstvo za pravosodje posredovalo obsežen sveženj pripomb v zvezi s predlaganimi spremembami sodniške zakonodaje. Kot najpomembnejša sprememba se izpostavlja predvidena uvedba enovitega sodnika, ki bi tudi po oceni Vrhovnega sodišča RS pomembno pripomogla k izenačevanju obremenitev sodnikov ter omogočila racionalnejše poslovanje sodišč. Na nujnost sprememb na tem področju sodstvo opozarja že več let.

Ob tem se ponovno zavzemamo za javnost in transparentnost delovanja sodstva. Upoštevaje ustavno vlogo sodstva morajo biti sodne odločbe javno dostopne, razen v primerih, ko procesna zakonodaja določa izključitev javnosti ali se za izključitev na podlagi utemeljenih razlogov odloči sodnik v postopku. Tudi iz tega razloga so predlagane spremembe zakonodaje nujne.

Glede na pomembnost in nujnost predvidenih zakonodajnih sprememb, saj se sodstvo nahaja v resni situaciji, do katere je prišlo tudi zaradi nepripravljenosti uvesti določene zakonske spremembe, od zakonodajalca pričakujemo čimprejšnjo obravnavo predlaganih sprememb sodniške zakonodaje, ki ima za delovanje pravne države po naši oceni precej večjo težo od prizadevanj za spremembe Ustave. Predvsem v delu, ki predvideva spremembo sestave oziroma postopka imenovanja članov Sodnega sveta, ki niso sodniki. V tem delu predlaganih sprememb Ustave vidimo tudi nevarnost vpliva vsakokratne politike na sprejemanje bistvenih odločitev v Sodnem svetu, pomembnih za delovanje sodišč, predvsem pa nevarnost blokade v delovanju Sodnega sveta.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.