Skoči na vsebino
Logotip - Višje delovno in socialno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Višje delovno in socialno sodišče

predstavitev

 

VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE
Dunajska c. 22
1000 Ljubljana


tel.: (01) 474 47 50
e-mail:
 


Predsednica sodišča: mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica - svetnica


Podpredsednik sodišča:  Edo Škrabec, višji sodnik - svetnik 

 

Direktorica sodišča: mag. Januša Grumerec Prosenc

 

Vodja urada: Mirsada Ramič

 

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ: Mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica svetnica

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije: Mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica svetnica

 

 

Pristojnost Višjega delovnega in socialnega sodišča

 

VDSS je po Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/2004 in naslednji; ZDSS-1) pristojno za odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje v individualnih delovnih sporih, kolektivnih delovnih sporih, delovnih sporih po Zakonu o kolektivnih tožbah (Ur.l. RS, št. 55/2017; ZkolT) in socialnih sporih za celotno območje Republike Slovenije.

Stvarno pristojnost delovnega in socialnega  sodišča v individualnih delovnih sporih določa 5. člen, v kolektivnih delovnih sporih 6. člen  in v socialnih sporih 7. člen ZDSS-1. V delovnih sporih po ZkolT pa stvarno pristojnost določa drugi odstavek 6. člena  ZkolT.

Na podlagi 25. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji; ZPP), v zvezi z 19. členom ZDSS-1,  odloča tudi v sporih o pristojnosti med delovnimi sodišči ter Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani.

Pod pristojnost Višjega delovnega in socialnega sodišča spadajo:

 

 • Delovno sodišče v Celju
 • Delovno sodišče v Kopru
 • Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • Delovno sodišče v Mariboru

 

 

Poslovni čas sodišča

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00

 

 

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00
 • sreda: 14.00 do 16.30
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 9.00 do 12.00

 

Sprejem pošiljk in pisanj, ki jih stranke vlagajo neposredno (sprejemna pisarna - vložišče):

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00
 • na delovna dneva 24. in 31. decembra: od 8.00 do 13.00