pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Murski Soboti 13.12.2023ob 08:30:00 pravdne Marija Stojko Tratnjek soba št. 21 tega sodišča P 61/2022 plačila 99.710,88 EUR s pp Matej Šadl GENERALI d.d. (spor se nanaša na PE Murska Sobota)
Okrožno sodišče v Murski Soboti 14.12.2023ob 09:00:00 pravdne Aleksander Kranfogel soba št. 21 tega sodišča P 65/2022 ugotovitve ničnosti - fiktivnosti posojilne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, notarskega zapisa SV 662/11 z dne 14.10.2011 ter neobstoja denarne terjatve in izbris hipoteke, sp. vr. 50.000,00 EUR Dragica Özen Yasar Özen
Okrožno sodišče v Murski Soboti 15.12.2023ob 09:00:00 pravdne Marjetica Škerget Logar soba št. 22 tega sodišča P 29/2023 izločitvenega zahtevka potomca po 32. čl. ZD, podrejeno zaradi priznanja terjatve v znesku 72.236,50 EUR Ana Petrovič Klara Benkovič
Okrožno sodišče v Murski Soboti 15.12.2023ob 09:00:00 pravdne Andreja Granfol Cizej soba št. 17 tega sodišča P 152/2019 ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, plačila 45.292,16 EUR in neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitev prejšnjega z.k. stanja, sp. vr. 148.791,44 EUR, podredno zaradi razveze kreditne pogodbe, plačila 45.292,16 EUR ter izstavit Andrej Benkovič UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Okrožno sodišče v Murski Soboti 15.12.2023ob 10:00:00 pravdne Marija Stojko Tratnjek soba št. 23 tega sodišča P 84/2022 plačila 86.000,00 EUR s pp Simona Tudjan Zavarovalnica Sava, d.d.