Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Murski Soboti
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Murski Soboti

Animacije o sodstvu in sodnih postopkih

30.08.2023 / Vrhovno sodišče

Animacije o sodnih postopkih - predstavitvena slika

Vrhovno sodišče RS je objavilo nove animacije o najpogostejših sodnih postopkih, ki na enostaven in razumljiv način prikazujejo osnovne korake in značilnosti različnih sodnih postopkov – od kazenskega in pravdnega do dedovanja, razveze, izvršbe in postopka pridobitve brezplačne pravne pomoči.

Animacije so del različnih informativnih gradiv, ki jih na Vrhovnem sodišče RS pripravljamo že od leta 2018 in so objavljena na spletnem mestu nasodiscu.si. Z objavo novih animacij smo laični javnosti in uporabnikom sodnih storitev celostno predstavili osnove delovanja sodstva in značilnosti sodnih postopkov.

Mednarodne raziskave potrjujejo, da je prav informiranost o delovanju sodišč pomemben dejavnik, ki vpliva na izkušnjo s sojenjem in zaupanje v sodstvo. Različne raziskave, ki jih je slovensko sodstvo izvedlo v preteklih letih, pa so pokazale, da je v javnosti zaznati veliko pomanjkanje splošnih in razumljivih vsebin, ki bi pojasnile, kako sodstvo deluje in kakšne so značilnosti posameznih vrst sodnih postopkov. Prav z namenom informiranja splošne javnosti Vrhovno sodišče RS v okviru projektne skupine Postopkovna pravičnost že vrsto let pripravlja splošni javnosti razumljive vsebine – od opisov postopkov na spletni strani nasodiscu.si do zloženk, ki so na voljo po vseh sodiščih v državi, in sedaj tudi animacij.

Vse animacije so dostopne na portalu nasodiscu.si in Youtube kanalu Vrhovnega sodišča. Na voljo so tudi v angleškem jeziku ter jezikih obeh narodnih manjšin – italijanščini in madžarščini.

Vabimo vas, da si vsebine ogledate in z njimi seznanite prijatelje in svoje bližnje. Vsebine so zelo poučne in primerne za razpravo o delovanju države in državljanskih pravicah.

Projekt je bil financiran iz evropskih sredstev in pripravljen v okviru operacije Učinkovito pravosodje.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.