kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Okrožno sodišče v Kopru 02.06.2023 VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - Okrajno sodišče v Piranu - prijave do vključno 10.6.2023 - Su KS 65/2023 VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - Okrajno sodišče v Piranu - prijave do vključno 10.6.2023 - Su KS 65/2023