Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

Sodišče približuje sodstvo mladim – dan odprtih vrat

17.11.2023 / Okrožno sodišče v Kopru

Na Okrožnem sodišču v Kopru se je v petek, 17. novembra, odvil Dan odprtih vrat za Osnovno šolo dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini. S tem se zaključuje serija vzgojno-izobraževalnih dogodkov v letu 2023, ki se jih je udeležilo več kot 300 učencev oziroma 16 oddelkov osnovnih in srednjih šol Koprskega okrožja.

 

Idejna zasnova dogodka sega v leto 2020, ko je funkcijo predsednice Okrožnega sodišča v Kopru nastopila Samanta Nusdorfer. Zaradi izbruha pandemije Covida-19 se je uresničitev ideje nekoliko zamaknila, pri njeni realizaciji pa so bila Okrožnemu sodišču v Kopru v pomoč tudi priporočila, ki jih je za tovrstne dogodke v okviru projekta postopkovne pravičnosti pripravilo Vrhovno sodišče RS. Okrožno sodišče v Kopru je prepoznalo potencial in pomembnost takšnih vzgojno-izobraževalnih dogodkov, zato je leta 2022 k sodelovanju povabilo vse osnovne šole Koprskega okrožja.

IMG_20231117_105030.jpg

Odzivi na dogodek so bili izredno pozitivni, zaradi česar sodelovanje prehaja v tradicionalni letni dogodek. Ker se je dober glas o sodelovanju razširil, pa so na sodišče začele prihajati tudi prošnje z drugih srednjih šol, ki se želijo prav tako priključiti tovrstnim izobraževalnim dogodkom. V roku enega leta smo na sodišču že osemkrat pripravili dneve odprtih vrat, potrjeni pa so tudi že termini za naslednje leto.


Pod taktirko vodje projekta okrajne sodnice svétnice Bojane Štrukelj je bil za dneve odprtih vrat pripravljen bogat interaktiven program, h kateremu je pristopilo tudi Okrožno državno tožilstvo v Kopru. V program so vključene vsebine, pomembne za državljansko vzgojo, od pomena dobre medsebojne komunikacije do dolžnosti odzivanja na pozive na sodišča, prav tako pa tudi osnovne informacije za boljše razumevanje načina delovanja sodišč in tožilstva.

IMG_20231117_103547.jpg

V okviru prvega dela dogodka poteka dinamičen ogled sodišča s točkovnimi predstavitvami, ki obiskovalce hkrati animirajo ter jim predstavijo vzgojno-izobraževalne vsebine. Na prvi točki pred stavbo se obiskovalce pozdravi in se jim predstavi nekaj zanimivosti o sami zgradbi ter pomenu sodišča za razvoj regije. Na drugi točki obiskovalce sprejmejo varnostniki, ki zanje pripravijo demonstracijo varnostnega pregleda ob vstopu na sodišče, vključno z uporabo opreme za odkrivanje kovin in posebne rentgenske naprave.

Na naslednji točki v prostorih zemljiške knjige se predstavi delovanje zemljiške knjige na fiktivnem primeru, s katerim se preko zgodbe z animacijo predstavi osnovne pravice lastnikov nepremičnin. Sledi še ogled in predstavitev vpisnika ter drugih delov sodišča, popestren z ogledom videoposnetka in z reševanjem kviza.

IMG_20231117_095140.jpg

Verjetno najzanimivejši del za obiskovalce je simulacija kazenske obravnave, v katero jih tudi interaktivno vključijo sodnice in strokovne sodelavke. Udeleženci so namreč vključeni v izdelavo fiktivnega izreka sodbe, pri čemur se spodbuja pripravo in zagovarjanje argumentov. Odzivi obiskovalcev so izredno pozitivni, še posebej glede same simulacije, veseli pa so tudi informacij o sodišču kot potencialnem delodajalcu in različnih brošur ter pripravljenih gradiv.