Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

kolektivne tožbe

Osnovni podatki o zadevi

Datum zadnje spremembe: 29.02.2024
Sodišče: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Opr. št.: Pk 1/2018
Datum vložitve tožbe / predloga: 23.07.2018
Klasif. prejema: Kolektivna odškodninska tožba
Vrsta zadeve: Varstvo pravic delavcev
Tožena stranka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Opr. št. povezanih zadev: v Višje delovno in socialno sodišče Pdp 185/2019

Zatrjevano množično oškodovanje

Kršitev pravice do odmora med delovnim časom in odrejeni ter neplačani čas za čas primopredaje ob menjavi izmen.

Dokumenti

Datum Vrsta Opombe
23.07.2017 kolektivna tožba  
19.09.2018 poprava / dopolnitve predloga za sklenitev kolektivne poravnave  
06.12.2018 sklep o zavrženju tožbe  

Naroki

Vrsta Datum Ura Lokacija Status Javnost izključena
Narok za odločanje o odobritvi kol. tožbe 06.12.2018 09:00 soba 3/I. tega sodišča aktiven Ne

Podatki o sistemu vključitve ali izključitve in o članih skupine

Sistem vključitve ali izključitve: sistem ni določen
Datum zajema podatkov o številu članov skupine: 02.02.2024 17:01
Število vključenih članov: 0
Število izključenih članov: 0

Mehanizmi za pridobitev odškodnine

Ni vnesenih podatkov.

Drugi podatki

sklep o zavrženju kolektivne odškodninske tožbe je pravnomočen