Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

kolektivne tožbe

Osnovni podatki o zadevi

Datum zadnje spremembe: 26.04.2024
Sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Opr. št.: I Pk 12/2022
Datum vložitve tožbe / predloga: 29.08.2022
Klasif. prejema: Kolektivna od?kodninska to?ba
Vrsta zadeve: Ostalo
Tožena stranka: Addiko Bank d.d.
Opr. št. povezanih zadev: "

Zatrjevano množično oškodovanje

Ni vnesenih podatkov.

Dokumenti

Datum Vrsta Opombe
29.08.2022 kolektivna tožba

A1 - A11

A12 - A13

A14

A15

A16

A17

A18 - A24

A25

A26 - A50

A51 - A66

A68 - A89

 

09.01.2023 ostalo

B1 - B5

B6 - B9

B10 - B16

 

Naroki

Vrsta Datum Ura Lokacija Status Javnost izključena
Narok za odlo?anje o odobritvi kol. to?be 19.06.2024 08:30 soba 505, Slovenska cesta 41, Ljubljana aktiven Ne
Narok za odlo?anje o odobritvi kol. to?be 15.05.2024 08:30 soba ?t. 505, Slovenska cesta 41, Ljubljana preklican Ne

Podatki o sistemu vključitve ali izključitve in o članih skupine

Sistem vključitve ali izključitve: sistem ni določen
Datum zajema podatkov o številu članov skupine: 24.04.2024 00:00
Število vključenih članov: 0
Število izključenih članov: 0

Mehanizmi za pridobitev odškodnine

Ni vnesenih podatkov.

Drugi podatki

Ni vnesenih podatkov.