Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

kolektivne tožbe

Osnovni podatki o zadevi

Datum zadnje spremembe: 10.05.2024
Sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Opr. št.: I Pk 6/2022
Datum vložitve tožbe / predloga: 13.05.2022
Klasif. prejema: Kolektivna odškodninska tožba
Vrsta zadeve: Ostalo
Tožena stranka: NLB d.d.
Opr. št. povezanih zadev: "

Zatrjevano množično oškodovanje

Ni vnesenih podatkov.

Dokumenti

Datum Vrsta Opombe
13.05.2022 kolektivna tožba

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28-A54

A55

A56

A57

A58-A59

A60

A61

A62

A63-A71

A73-A75

A76

A77

A78-A79

A80

A81

A82

A83

A84

A85

A86

A87

A88

A89

A90

A91

A92

A93

A94

A95

A96

A97

A98

 

07.06.2022 vloga tretjega

C1-C4

18.10.2022 ostalo

B1 - B5

15.03.2024 ostalo

A100

A101 - A125

A126 - A144

A145 - A181

A182 - A215

A216 - A223

A224

A225- A233

 

18.03.2024 ostalo

A234 - A237

A238 - A252

 

Naroki

Vrsta Datum Ura Lokacija Status Javnost izključena
Narok za odločanje o odobritvi kol. tožbe 18.06.2024 09:00 soba 355 tega sodišča aktiven Ne
Narok za odločanje o odobritvi kol. tožbe 04.04.2024 10:00 soba 368 tega sodišča preklican Ne

Podatki o sistemu vključitve ali izključitve in o članih skupine

Sistem vključitve ali izključitve: sistem ni določen
Datum zajema podatkov o številu članov skupine: 03.04.2024 00:00
Število vključenih članov: 0
Število izključenih članov: 0

Mehanizmi za pridobitev odškodnine

Ni vnesenih podatkov.

Drugi podatki

Ni vnesenih podatkov.