Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

kolektivne tožbe

Osnovni podatki o zadevi

Datum zadnje spremembe: 29.02.2024
Sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Opr. št.: I Pk 2/2022
Datum vložitve tožbe / predloga: 10.05.2022
Klasif. prejema: Kolektivna odškodninska tožba
Vrsta zadeve: Ostalo
Tožena stranka: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Opr. št. povezanih zadev: /

Zatrjevano množično oškodovanje

Ni vnesenih podatkov.

Dokumenti

Datum Vrsta Opombe
10.05.2022 kolektivna tožba

A1-A10

A11

A12

A12a

A13

A14

A15

A16

A17-A30

A31-A57

A58-A79

A81-A99

07.06.2022 vloga tretjega

C1-C4

Naroki

Ni razpisanih narokov.

Podatki o sistemu vključitve ali izključitve in o članih skupine

Sistem vključitve ali izključitve: sistem ni določen
Datum zajema podatkov o številu članov skupine: 02.02.2024 17:01
Število vključenih članov: 0
Število izključenih članov: 0

Mehanizmi za pridobitev odškodnine

Ni vnesenih podatkov.

Drugi podatki

Ni vnesenih podatkov.