Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

kolektivne tožbe

Osnovni podatki o zadevi

Datum zadnje spremembe: 29.02.2024
Sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Opr. št.: I Pk 1/2022
Datum vložitve tožbe / predloga: 10.05.2022
Klasif. prejema: Kolektivna odškodninska tožba
Vrsta zadeve: Varstvo potrošnikov - pogodbena razmerja s podjetji
Tožena stranka: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Opr. št. povezanih zadev: /

Zatrjevano množično oškodovanje

Ni vnesenih podatkov.

Dokumenti

Datum Vrsta Opombe
10.05.2022 kolektivna tožba

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26, A28-A51

A27

A52

A53

A54

A55-A56

A57

A58

A59

A60-68

A69-A71

A72

A73

A74

A75-A76

A77

A78

A79

A80

A82

A83

A84

A85

A86

A87

A88

A89

A90

A91

A92

A93

A94

A95

A96

A97

A98

A99

A100

 

07.06.2022 vloga tretjega

C1

C2-C4

14.10.2022 ostalo

B1 - B10

B11 - B22

B23 - B26

B27 - B57

16.04.2024 ostalo  

Naroki

Vrsta Datum Ura Lokacija Status Javnost izključena
Narok za odločanje o odobritvi kol. tožbe 14.09.2022 09:30 soba št. 349-III. nadstropje tega sodišča izbrisan Ne

Podatki o sistemu vključitve ali izključitve in o članih skupine

Sistem vključitve ali izključitve: sistem ni določen
Datum zajema podatkov o številu članov skupine: 02.02.2024 17:01
Število vključenih članov: 0
Število izključenih članov: 0

Mehanizmi za pridobitev odškodnine

Ni vnesenih podatkov.

Drugi podatki

Ni vnesenih podatkov.