Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

kolektivne tožbe

Osnovni podatki o zadevi

Datum zadnje spremembe: 29.02.2024
Sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Opr. št.: I Pk 1/2021
Datum vložitve tožbe / predloga: 08.10.2021
Klasif. prejema: Kolektivna odškodninska tožba
Vrsta zadeve: Ostalo
Tožena stranka: APPLE INC.
Opr. št. povezanih zadev: v Višje sodišče v Ljubljani Cp 172/2024

Zatrjevano množično oškodovanje

Kršitev določb Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) s tem, ko tožena stranka potrošnikov ob ponujanju posodobitev iOS ni obvestila o vseh negativnih posledicah teh posodobitev na mobilnih telefonih iPhone (modeli 6, 6 plus, 6s, 6s plus, SE, 7, 7 Plus) oziroma s tem, ko je v promet dala sporne posodobitve iOS, ki so na teh mobilnih telefonih iPhone (modeli 6, 6 plus, 6s, 6s plus, SE, 7, 7 Plus) povzročili napake, ki so se odrazile v slabšem delovanju teh mobilnih telefonov

Dokumenti

Datum Vrsta Opombe
08.10.2021 kolektivna tožba

Kolektivna tožba

08.10.2021 kolektivna tožba

Priloge A1-A2

Priloge A10

Priloge A3_A4.pdf

Priloge A13_A16.pdf
Priloge A17_A19.pdf
Priloge A20.pdf
Priloge A21_A22.pdf
Priloge A23_A25.pdf
Priloge A26.pdf
Priloge A27.pdf
Priloge A28_A32.pdf
Priloge A33.pdf
Priloge A34_A35.pdf
Priloge A36_A37.pdf
Priloge A38_A39.pdf
Priloge A40_A49.pdf
Priloge A5.pdf
Priloge A50_A52.pdf
Priloge A53_A56.pdf
Priloge A57_A59.pdf
Priloge A60_A61.pdf
Priloge A62.pdf
Priloge A6_A7.pdf
Priloge A8.pdf
Priloge A9.pdf

Priloge A11_A12.pdf

 

07.09.2023 sklep o zavrženju tožbe  

Naroki

Vrsta Datum Ura Lokacija Status Javnost izključena
Narok za odločanje o odobritvi kol. tožbe 01.03.2023 09:30 soba št. 349-III. nadstropje tega sodišča aktiven Ne
Narok za odločanje o odobritvi kol. tožbe 18.01.2023 09:30 soba št. 349-III. nadstropje tega sodišča preklican Ne
Narok za odločanje o odobritvi kol. tožbe 23.11.2022 09:30 soba št. 349-III. nadstropje tega sodišča preklican Ne
Narok za odločanje o odobritvi kol. tožbe 14.09.2022 09:30 soba št. 349-III. nadstropje tega sodišča preklican Ne

Podatki o sistemu vključitve ali izključitve in o članih skupine

Sistem vključitve ali izključitve: sistem ni določen
Datum zajema podatkov o številu članov skupine: 02.02.2024 17:01
Število vključenih članov: 0
Število izključenih članov: 0

Mehanizmi za pridobitev odškodnine

Ni vnesenih podatkov.

Drugi podatki

Ni vnesenih podatkov.