Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

kolektivne tožbe

Osnovni podatki o zadevi

Datum zadnje spremembe: 29.02.2024
Sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Opr. št.: I Pk 3/2019
Datum vložitve tožbe / predloga: 19.05.2017
Klasif. prejema: Kolektivna opustitvena tožba
Vrsta zadeve: Ostalo
Tožena stranka: BANKA SPARKASSE d.d.
Opr. št. povezanih zadev: iz Okrožno sodišče v Ljubljani Pg 651/2019, iz Okrajno sodišče v Ljubljani P 891/2017, iz Okrajno sodišče v Ljubljani P 891/2017

Zatrjevano množično oškodovanje

Ni vnesenih podatkov.

Dokumenti

Datum Vrsta Opombe
19.05.2017 kolektivna tožba

Tožba z dne 19. 5. 2017 s prilogami

04.05.2021 kolektivna sodba

Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 4. 5. 2021

22.02.2022 kolektivna sodba

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani z dne 22. 2. 2022

Naroki

Vrsta Datum Ura Lokacija Status Javnost izključena
Prvi narok za glavno obravnavo 04.05.2021 09:00 soba 6 tega sodišča aktiven Ne
Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obr. 16.02.2021 09:00 soba 6 tega sodišča aktiven Ne

Podatki o sistemu vključitve ali izključitve in o članih skupine

Sistem vključitve ali izključitve: sistem ni določen
Datum zajema podatkov o številu članov skupine: 02.02.2024 17:01
Število vključenih članov: 0
Število izključenih članov: 0

Mehanizmi za pridobitev odškodnine

Ni vnesenih podatkov.

Drugi podatki

Ni vnesenih podatkov.