Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kopru

kolektivne tožbe

Osnovni podatki o zadevi

Datum zadnje spremembe: 29.02.2024
Sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Opr. št.: I Pk 2/2019
Datum vložitve tožbe / predloga: 08.04.2019
Klasif. prejema: Kolektivna odškodninska tožba
Vrsta zadeve: Varstvo trga finančnih instrumentov
Tožena stranka: BOJAN PRAVICA, HEIDELBERGER VERMOGENSVERWALTUNG GmbH, BLANKA ZALOKAR, SILVIA PRAVICA, ELEMENTUM, trgovina in posredovanje, d.o.o., ELEMENTUM - AG, trgovina s plemenitimi kovinami, d.o.o., HERALD ARNOLD MARIUS AUGUSTUS JANSSEN, GUNTHER KLAUS LUITZ, MARK HILDOR LUITZ, GESCHE LUITZ, PETER H. JACOBS
Opr. št. povezanih zadev: iz Okrožno sodišče v Ljubljani Pk 1/2019, v Višje sodišče v Ljubljani Cp 266/2020

Zatrjevano množično oškodovanje

Tožeča stranka trdi, da so bili vlagatelji oškodovani s kršitvijo pravil trgovanja na organiziranih trgih in zaradi prepovedanih ravnanj zlorabe trga s trgovanjem na podlagi notranjih informacij.

Dokumenti

Datum Vrsta Opombe
08.04.2019 kolektivna tožba  
08.04.2019 kolektivna tožba

A16

A20 - A21

del prilog od A36 - A42

A47

del prilog od A56 - A177

del prilog od A180 - A224

A225 - A228

A230 - 1. del

A230 - 2. del

del prilog od A231 - A244

A246, A249

A250

del prilog od A251 - A339

del prilog od A367 - A481

del prilog od A508 - A568

del prilog od A572 - A826

del prilog od A835 - A915

del prilog od A916 - A954

 

Naroki

Ni razpisanih narokov.

Podatki o sistemu vključitve ali izključitve in o članih skupine

Sistem vključitve ali izključitve: sistem ni določen
Datum zajema podatkov o številu članov skupine: 02.02.2024 17:01
Število vključenih članov: 0
Število izključenih članov: 0

Mehanizmi za pridobitev odškodnine

Ni vnesenih podatkov.

Drugi podatki

Ni vnesenih podatkov.