nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Tolminu 07.02.2023ob 09:00:00 nepravdne Tatjana Lipušček soba 4 tega sodišča D 266/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Maver Marija
Okrajno sodišče v Tolminu 07.02.2023ob 09:30:00 nepravdne Tatjana Lipušček soba 4 tega sodišča D 268/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Melihen Marta
Okrajno sodišče v Tolminu 07.02.2023ob 10:00:00 nepravdne Tatjana Lipušček soba 4 tega sodišča D 269/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Papež Marija
Okrajno sodišče v Tolminu 07.02.2023ob 10:30:00 nepravdne Tatjana Lipušček soba 4 tega sodišča D 272/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Žagar Cvetka
Okrajno sodišče v Tolminu 07.02.2023ob 11:00:00 nepravdne Tatjana Lipušček soba 4 tega sodišča D 6/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Laharnar Ljubo
Okrajno sodišče v Tolminu 07.02.2023ob 11:30:00 nepravdne Tatjana Lipušček soba 4 tega sodišča D 2/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Kragelj Anton
Okrajno sodišče v Tolminu 10.02.2023ob 13:30:00 nepravdne Andrejka Luznik soba 4 tega sodišča D 31/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Furlani Renata
Okrajno sodišče v Tolminu 10.02.2023ob 14:00:00 nepravdne Andrejka Luznik soba 4 tega sodišča D 237/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Leban Marta