D 201/2021 - VABILO Z OKLICEM NEZNANIM DEDIČEM

17.01.2023 / Okrajno sodišče v Tolminu

D 201/2021 - VABILO Z OKLICEM NEZNANIM DEDIČEM