Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Tolminu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Tolminu

Celovito elektronsko poslovanje kmalu tudi na civilnem in kazenskem področju

16.06.2022 / Vrhovno sodišče

generalni_sekretar_VSRS_Dogodek_o_digitalizaciji_v_pravu.jpg

Na srečanju, ki je včeraj v organizaciji Britansko-slovenske gospodarske zbornice potekalo v Ljubljani, so sodelujoči izmenjali poglede o trenutnem stanju uporabe tehnologije in programske opreme v pravu v Sloveniji ter načrtih za prihodnost. Srečanja se je udeležil tudi generalni sekretar Vrhovnega sodišča RS Rado Brezovar, ki je izpostavil, da si poslovanja sodišč brez informacijske tehnologije ni moč več predstavljati.

Velika večina sodnih zadev, kot so denimo izvršba na podlagi verodostojne listine, zemljiška knjiga, izvršilni in stečajni postopki, eDražbe je namreč že v celoti elektronsko podprtih za zunanje uporabnike. Informacijsko so podprti vsi sodni postopki, kazenski in civilni sicer še ne omogočajo celovitega elektronskega poslovanja v smislu elektronskega vlaganja, vročanja in poslovanja z elektronskim spisom, a se tudi na tem področju intenzivno dela. Tako je pričakovati, da bo tudi za ti pravni področji do konca leta vzpostavljeno celovito elektronsko poslovanje. Se pa v ozadju odvijajo pomembne aktivnosti, je dodal, ki so predpogoj za elektronsko poslovanje, a so morda velikokrat spregledane. Gre za razvoj zakonsko skladne elektronske hrambe spisa ter razvoj sistema za pregledovanje elektronskega spisa, ki sta že praktično končana.

Že v letošnjem letu in tudi v naslednjih letih bodo tovrstne aktivnosti usmerjene predvsem v zunanje uporabnike. V sodstvu bomo vzpostavili tudi sistem za objavo prvostopenjskih odločb, ki obsega tako avtomatizacijo zajema kot tudi ustrezno anonimizacijo odločb. Razvoj informacijskega sistema na slovenskih sodiščih bo tako v naslednjih dveh do treh letih prinesel novo paradigmo – digitalno transformacijo poslovanja, a kljub temu je informacijska tehnologija lahko le spodbujevalec in pospeševalec sprememb, pri čemer pa je še vedno bistven človeški faktor, je sklenil Brezovar.