letni razpored dela

Letni razpored dela sodnic in sodnikov Okrjanega sodišča v Sežani za leto 2022 (15.12.2021)

Sprememba letnega razporeda dela sodnic in sodnikov Okrajnega sodišče v Sežani za leto 2022 (29.6.2022)

Čistopis št. 1 letnega razporeda dela sodnic in sodnikov Okrajnega sodišča v Sežani za leto 2022 (29.6.2022)

 

Dežurstvo sodnic in sodnikov v času poletnega poslovanja v letu 2022

Sprememba dežurstva sodnic in sodnikov v času poletnega poslovanja v letu 2022 (7.7.2022)