pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Novi Gorici 30.01.2023ob 09:00:00 pravdne Tatjana Lipušček soba 104/I tega sodišča P 8/2014 plačila 13.410,45 EUR s pp ter plačila 2.001,05 EUR s pp ROBERT PERTOT JULIJA MOZETIČ
Okrajno sodišče v Novi Gorici 30.01.2023ob 13:00:00 pravdne Soraja Buda Marušič soba 101/I tega sodišča P 6/2021 plačila denarne odškodnine v znesku 8.423,14 EUR s pp BOJAN BEGUŠ DAVORIN KAVČIČ
Okrajno sodišče v Novi Gorici 31.01.2023ob 08:30:00 pravdne Nataša Simčič soba 102/I tega sodišča P 59/2022 motenja posesti pcto. 2.500,00 EUR VINCENC BRATKOVIČ, MAJDA BRATKOVIČ, TANJA BRATKOVIČ PIRC, MARK PIRC DAVID GEORGIEV
Okrajno sodišče v Novi Gorici 31.01.2023ob 09:30:00 pravdne Nataša Simčič soba 102/I tega sodišča P 212/2016 ugotovitve služnosti in prenehanja njenega vznemirjanja ELES d.o.o. ANAMARIJA ŽABAR, JOŽEF ŽABAR
Okrajno sodišče v Novi Gorici 01.02.2023ob 09:00:00 pravdne Jadranka Arčon Jurman soba 104/I tega sodišča P 118/2021 plačila zavarovalnine v višini 7.000,00 EUR spp DARINKA SLEJKO ZAVAROVALNICA SAVA d.d.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 02.02.2023ob 08:30:00 pravdne Nataša Simčič soba 102/I tega sodišča P 96/2021 priznanja lastninske pravice na nepremičnini pcto 10.000,00 EUR RAJKO ZAVADLAL, BOGDANA ZAVADLAL ANICA LOZEJ, BRANKO MILANIČ
Okrajno sodišče v Novi Gorici 03.02.2023ob 10:00:00 pravdne Nataša Pavlin Rogelja soba 101/I tega sodišča P 58/2022 plačila 13.013,61 EUR s pp ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d. NATAŠA ČERNOVEC